Lễ tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2016

Ngày 05/12/2017, Lãnh đạo Công ty tham dự Lễ tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2016 tại Chi cục thuế Quận 5. Công ty Sinh Tài là 1 trong 5 đơn vị tiêu biểu vinh dự được Tổng cục Trưởng Tổng Cục Thuế tặng giấy khen và kỷ niệm chương về thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật Thuế năm 2016.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ: 

Video về Sinh Tài