Hội thi "Tay nghề giỏi" cho CBNV khu vực Miền Trung và Đông Nam Bộ năm 2018

        Thực hiện Thông báo số 23/TB-TGĐ.18 ngày 01/06/2018, Chính quyền  phối hợp cùng CĐ Công ty tổ chức Hội thi "Tay nghề Giỏi" năm 2018 cho CBNV khu vực miền Trung và Đông Nam Bộ tại 2 điểm thi:

+ Thành phố Đà Lạt (24/06/2018)

+ Thành phố Đà Nẵng (08/07/2018)

        Hội thi đã diễn ra hết sức sôi nổi và hào hứng. Dưới đây là một số hình ảnh về hội thi:

- Điểm thi tại Thành phố Đà Lạt:


  - Tại điểm thi Thành phố Đà Nẵng:


Video về Sinh Tài