Lễ Tổng Kết năm 2017

Ngày 03/02/2018, Công ty đã tổ chức Lễ Tổng Kết năm 2017 tại Văn phòng Công ty nhằm đánh giá hoạt động năm 2017 và đề ra định hướng hoạt động năm 2018, tại buổi lễ này Công ty đã tuyên dương và tặng giấy khen cho: 

-   01 Tập thể Lao động tiên tiến

-   01 Cá nhân Lao động xuất sắc

-   02 Cá nhân Lao động tiên tiến 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Video về Sinh Tài