Công ty ủng hộ Quỹ tương trợ "Vì Miền Trung yêu thương" do LĐLĐ TP.HCM phát động

Nhằm hỗ trợ cho những đồng bào gặp lũ lụt, thiên tai tại Miền Trung vừa qua, ngày 07/11/2016, Công ty đã trao tiền ủng hộ quỹ "Vì Miền Trung yêu thương" tại LĐLĐ Quận 5

Video về Sinh Tài