Tin tức - Sự kiện

Chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2017

Ngày 27/05/2017, Công ty Sinh Tài tham dự chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2017 do Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Xem thêm

Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 29/05/2017, Công ty Sinh Tài tham dự Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" cấp Thành phố năm 2017

Ngày 20/05/2017, Công ty Sinh Tài tham gia Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" cấp Thành phố năm 2017

Xem thêm

Lễ mít tinh và diễn tập an toàn - vệ sinh lao động hưởng ứng tháng hành động an toàn - vệ sinh lao động quận 5 năm 2017

Ngày 11/5/2017, Công ty Sinh Tài tham dự Lễ mít tinh và diễn tập an toàn - vệ sinh lao động hưởng ứng tháng hành động an toàn - vệ sinh lao động quận 5 năm 2017

Xem thêm

Video về Sinh Tài